jul 01

Om overholdelse af bopælspligt

Kommunens indsats

Af det nyligt indgåede budgetforlig fremgår det, at der er tale om en besparelse, når det gælder kommunens indsats med at sikre overholdelse af bopælspligten.

I den forbindelse har Gudhjem By- og Museumsforening sammen med Byforeningen Svanekes Venner sendt et åbent brev til medlemmerne af kommunalbestyrelsen.

Foreningerne frygter, at en halvering af den økonomiske ramme vil medføre en utilstrækkelig indsats på området. I brevet opfordrer de to foreninger samstemmende til, at den nuværende indsats ikke bliver forringet.

Se ordlyden her.