apr 13

Ønsker om nyt stiforløb

Forbindelse mellem Gudhjem og Højlyngsstien

Vandring bliver stadig mere og mere populært.

Øens bud på en ”Camino” – Højlyngsstien, er et hit, som stadig flere begiver sig ud på. Den Grønne Gruppe under Gudhjem By- og Museumsforening har i længere tid haft tanker om at forbinde den bynære natur og vores lokale stisystemer med øens Grønne bølge og Højlyngsstien.

Den samlede Højlyngssti går over ca. 75 km, mens afstanden fra Gudhjem og ind til Højlyngsstien blot er 6-8 km, – afhængigt af forløbet.

I de gode gamle dage var der en skolesti langs Melsted å mellem Melsted og skolen ved Toft. Fortsætter man herfra over vejen hen til Lehns Klint, igennem skoven og langs mark og skovvej, kommer man til Rø Plantage, hvor Højlyngsstien går igennem.

På ruten passeres mange flotte naturområder, og ikke mindst det fine helleristningsfelt tæt på Lehnsgaard. Den grønne gruppe er i dialog med organisationen SPOR vedr. etablering af stiforløbet.

Bornholms Regionskommune har netop inviteret til et seminar om ”Rekreative stier i det åbne land” tirsdag d. 21. november, hvor foreningens Grønne Gruppe er tilmeldt.

Læs mere om organisationen SPOR