feb 22

Nyt fra Svanekes Venner

Vores “søster-forening” har renoveret deres “Rådhus”

Vi har modtaget følgende fra vores søster-forening “Svanekes Venner”, fulgt op af en invitation til at komme og se Rådhuset, når de afholder arrangementer og/eller besøge deres rådhushave, som er åben hele året!

Pressemeddelelse 18. januar 2021
fra Byforeningen Svanekes Venner og Østbornholms Turistforening:

Nyt liv i det gamle Svaneke Rådhus og Rådhushave

Svanekes Venner er nu kommet i mål med en række af Byforeningens ønsker til, hvordan der kan komme nyt liv i det gamle Svaneke Rådhus og Rådhushaven.

Forbedringer på Svaneke Rådhus

Støtte fra bl.a. Østbornholms Turistforening samt andre fonde og bidragsydere har muliggjort, at Byforeningen Svanekes Venner har kunnet gennemføre en række forbedringer af diverse bygninger og udhuse i Rådhushaven, så de nu fremstår i en mere korrekt historisk stand og udseende.

For Byforeningen er det vigtigt, at Svaneke Rådhus og Rådhushaven er et forbilledligt eksempel på, hvorfor Svaneke har modtaget en guldmedalje for bybevaring og herudover er kåret til Danmarks smukkeste købstad. De mange turister, der besøger stedet, vil fremover ikke blive mødt af grimme eternittage, som i høj grad skæmmede de historiske bygninger.

Også det stigende antal turister, som besøger Svaneke Rådhus og Rådhushaven er en afgørende grund til, at Byforeningen har taget initiativ til at forbedre adgangsforholdene for især de mange ældre turister, som er gangbesværede. Derfor har Byforeningen fået opsat gelændre såvel uden- som indenfor på Rådhuset.

En bedre formidling

Der er opsat nye henvisningsskilte til Rådhushaven på hjørnet af Storegade og Madvigsgade i Svaneke og ved porten i til selve Rådhushaven, hvor der i øvrigt er åbent hele året.

Plancherne i Rådhushaven er blevet opdateret og to nye om reliktplanter i Svaneke er kommet til. Endvidere er der sat skilte med navn på enkelte planter, buske og træer, så havens brugere kan se, hvad de hedder.

Byforeningen har indkøbt flere borde, stole og bænke til Rådhushaven, så især de mange ældre besøgende, som deltager i vore udendørs arrangementer, ikke behøver at stå op.

Der er indkøbt et lyd- og højtaleranlæg, som kan bruges ved møder i Byrådssalen og i Rådhushaven.

For at være på forkant med den digitale formidling, er der installeret en helt ny Sharp fladskærm med tilhørende kvalitetshøjtaler i Byrådssalen, så der fremover kan vise såvel aktuelle som historiske filmklip fra Svaneke og Bornholm.

Byforeningen håber, at de mange forbedringer vil blive til glæde for de mange turister, skoleklasser, svanekeborgere og medlemmer af Svanekes Venner, som deltager i vore arrangementer.

TAK for støtte til projektet

Hele projektet er kun muligt, fordi vi har fået støtte fra nedenstående fonde og bidragsydere:
Sparekassen Bornholms Fond, Brdr. E., S. & Larsens Fond, Nordeafonden, Østifterne, Østbornholms Turistforening, Fællesrådet for foreninger i Ibsker, Listed, Svaneke og Årsdale, Lions Klub, Bevaringsfonden for Svaneke samt Bornholms regionskommune.

Der skal lyde en stor tak til alle fonde og bidragsydere samt til de håndværkere, virksomheder og butikker, som har bidraget og medvirket i projektet!

Hvis du vil vide mere om byforeningen Svanekes venner, så læs her.

Ny tagbelægning på vaskehuset, Svaneke Rådhus Ny fladskærm til Svanekes Rådhus Nyt gelænder til Svaneke Rådhus