sep 30

Nyt fra By-gruppen

Åbent by-gruppe-møde 29. september

Den 29. september 2020 var der inviteret til ”åbent by-gruppe-møde”, som blev afholdt i Svømmehallens cafeteria.

Formanden havde forberedt en dagsorden, hvor der først blev orienteret om foreningens struktur med fordeling af arbejdet mellem museets drift og by-arbejdet.

Museumsdrift
Driften af museet er lagt i hænderne på en museumsdriftsgruppe, der ud over den almindelige udstillingsaktivtet også omfatter arbejder med det lokalhistoriske arkiv, samt med vedligehold af ejendommen Gudhjem Museum, Stationsvej 1.

Borgerforening
By-arbejdet er mere i retning af traditionelt borgerforeningsarbejde. Her fylder især udfordringerne omkring trafik og parkering, svigtende vedligehold af byens grønne arealer og de mange stier og smutveje, samt ikke mindst udfordringen med de mange huse, der ulovligt anvendes som sommerhuse. Med det åbne by-gruppe-møde var intentionen dels at informere om foreningens indsats, dels at give de fremmødte en mulighed for at ytre sig i forhold til, hvad man finder vigtigt at arbejde med fremover.

Der blev gennemført en kort brainstorm over 3 temaer:
· Hvilke værdier bør være fremherskende for Gudhjems fremtid?
· Hvilke pejlemærker synes du bør opstilles i det videre arbejder?
· Og – Hvordan kan vi bedst styrke fællesskabet i byen?

Formanden er ved at samle op på de mange modtagne forslag, der senere vil blive delt på foreningens hjemmeside og taget med i det videre by-arbejde.