apr 04

Nyerhvervelse

Værk af Olga Lau

Michael Kofoed, Aagård, har skænket museet et maleri af Olga Lau.

Vi er taknemmelige for at have modtaget dette smukke værk af en kendt kunstner.

Olga Lau var født i Næstved i 1875, hvor hendes far drev et væveri, og dyrkede farverne på stofferne via sin udviklede farvesans. Farvesansen må Olga Lau have arvet.

Hun flytter til Gudhjem midt i 1920’erne, og bor her indtil 1955, hvor hun på grund af sit helbred må på plejehjem i Espergærde, hvor hun dør i 1960.

I Gudhjemperioden er det, som om hendes hidtidige udtryksformer går op i en højere enhed. Resultatet bliver en helt selvstændig og frigjort malemåde af stor kraft og megen sart ynde. Billederne er præget af glæden over Gudhjems landskabelige skønhed på alle årets tider.

Olga Lau modtog en lang række stipendier og udmærkelser. I 1919 modtog hun, som første kvinde, Det Ancherske Legat, og i 1922 bliver hun det første kvindelige medlem af censurkomiteen ved Charlottenborg.