jul 01

Ny sø i sommerfuglemarken

Kommunen graver sø
Den 29. november blev det første “spadestik” taget til søen på Gudhjem Museums og hele byens sommerfuglemark. (Et spadestik på 4 tons ad gangen – vel at mærke)
Som det fremgår af billedet, er der allerede vand i bunden. Det skyldes at 3 drænrør fører lige ud i søen. Og det er jo ren succes.
Søen bliver efter alt at dømme gravet færdig den 30., og vi glæder os til at følge dens udvikling og se, hvordan den kommer til at indvirke på biodiversiteten i området.
Arbejdet med etablering af søen er finansieret med midler fra Bornholms Regionskommunes biodiversitetspulje.