dec 10

Ny procedure til fordeling af By-pulje midler

Sådan vil vi gøre i 2023

Hvor kommer pengene fra – og hvad kan de bruges til

Hvert år modtager Gudhjem By- og Museumsforening et beløb (ca. 50.000 kr) fra Lokalsamfundspuljen i Bornholms Regionskommune efter en aftale mellem Bornholmske Borgerforeningers Samvirke og kommunen.

”Formålet med Lokalsamfundspuljen er at fremme lokalt forankret medbestemmelse på, hvordan byerne og lokalsamfundene skal udvikles og støttes økonomisk. Det aftales derfor, at puljemidlerne lægges ud til lokale by- og borgerforeninger, der skal samarbejde om fordelingen af midlerne. Puljemidlerne kan bruges til følgende formål: løsning af konkrete opgaver i lokalsamfundene som f.eks. Sct. Hans fester, by- og havnefester, indkøb af flag/flagstænger til flaghejsning og udgifter til forskønnelse, kunstnerisk udsmykning og lignende i det offentlige rum understøtte det enkelte lokalsamfunds arbejde med at udvikle synliggørelsen af lokalområdets særlige kendetegn sikre en øget borgerinddragelse igennem partnerskaber mellem lokalsamfund og BRK om fx vedligeholdelse, renholdelse mm. af kommunale faciliteter økonomisk støtte til udviklingsprojekter. De formål puljemidlerne kan støtte og de opgaver, der forventes løst af borgerforeninger, lokalforeninger, byforeninger m.v. i lokalområderne, skal være af almennyttig karakter og respektere kommunalfuldmagten.”

Fra 2023 forsøger vil Gudhjem By- og Museumsforening gennemføre en ny procedure for uddelingen.

Primo februar: Annoncering af mulighed for at ansøge om midler i puljen. Det bliver offentliggjort på foreningens hjemmeside, gennem nyhedsbrev og på Facebook. I 2023 vil byens øvrige foreninger endvidere modtage en direkte henvendelse.

15. marts: Ansøgningsfrist. Herefter behandler bestyrelsen ansøgningerne. Der bliver lagt vægt på, at det ansøgte projekt er til gavn og glæde for byen og områdets borgere. Der opfordres til at midlerne bruges som medfinansiering, og at der også skaffes midler fra anden side.

Medio April: Ved behandling af ansøgningerne i bestyrelsen vil der blive udarbejdet en indstilling til fordeling. Efterfølgende igangsættes en periode med dialog med byens øvrige foreninger.

1. maj: Ansøgerne modtager svar.

Hvem kan søge?

Både foreninger og enkeltpersoner kan søge til aktiviteter.

Vi gør opmærksom på, at aktiviteter, der igangsættes og gennemføres af Gudhjem By- og Museumsforening, er berettigede til midlerne på lige fod med byens andre lokale foreninger.

Foreningen har pligt til at aflevere regnskab for brugen af midler fra lokalpuljen til både Bornholms Regionskommune og Bornholmske borgerforeningers Samvirke. Midlerne skal også fremgå af Gudhjem By- og Museumsforenings årsregnskab.

I 2022 blev der ydet tilskud til følgende:

  • Juleudsmykning ved ankeret
  • Skovbord ved Svømmehallen
  • Byens sommerfest i Holkadalen
  • Gadeteaterfestival
  • Projektet Leg og Liv
  • Gudhjem Bankens udstilling ”Det vi samler”
  • Sommerfuglemarken
  • Istandsættelse i Gudhjemhuset