jun 20

Mange ville høre om Bopælspligt som planlægningsværktøj

En fugl på taget – eller en gøgeunge i reden

Der var stor interesse for at høre om det projekt, som Center for Regional- og Turismeforskning er i gang med omkring virkningerne af ophævelse af bopælspligten i en lang række danske landdistrikter.

Flere end 60 deltagere mødte frem – flest fra Gudhjem, men også mange fra andre dele af Bornholm. Der var sågar også en flexboligejer med via zoom helt fra Santa Monica i USA. Så man kan vist godt konkludere, at dagens emne var interessant for mange.

Et hold på tre forskere var mødt op, chefkonsulent Anders Hedetoft, seniorforsker Rikke Brandt Broegaard og seniorforsker Karin Topsø Larsen. Efter et oplæg med mange data og en kort pause gik vi over til workshop, hvor de fremmødte blev inddelt i tre grupper, som kom med deres oplevelser fra det sted, hvor de hver især boede. En gruppe bestod af Gudhjemborgere, en anden af borgere fra andre byer med bopælspligt og den tredie af borgere fra steder, hvor bopælspligten ikke er gældende. På denne måde fik forskerne input til den videre kortlægning af de virkninger, som en ophævelse af bopælspligt har på lokalsamfundet.

Du kan se eller gense de slides som blev vist ved aftenens oplæg her (pdf)

Da vi rundede aftenen af, var der stor enighed om, at vi gerne vil mødes igen, når projektets resultater foreligger. Hvis du gerne vil følge CRT’s arbejde kan du tilmelde dig nyhedsbreve fra centret her

 

Fra aftenens workshop