maj 24

Hvem gør hvad?

og hvornår?

Foreløbig har kommunen asfalteret indkørslen til græsparkeringen på ”hotelgrunden” og opsat markeringer på græsset. De har også udformet nye skilte, hvor der står betalingsparkering med visning ned ad Brøddegade – og (desværre) langt mindre skilte med henvisning til de gratis P-pladser. Det ville sandsynligvis have større effekt, hvis der lige ovenover skiltet med betalingsparkering var et skilt af samme størrelse og udformning, som viste hen til gratis parkering. Ved hotelgrunden er skiltet med gratis parkering desuden placeret, så man skal foretage en meget hård opbremsning, hvis man overhovedet ser skiltet. Dvs. at skiltningen kan og bør forbedres yderligere.

Gudhjem By- og Museumsforening har gang i udformning af informationsmateriale om alternative adgangsveje til fods, som også skal beskrive hvilke oplevelser, der venter på turen ned mod ”centrum”. Arbejdet sker i samarbejde med kommunen og med hjælp fra reklamebureauet Mindgap, der er specialiseret i visuelle udtryk og simpelt design. Der bliver udarbejdet oversigtskort, som opsættes ved f24 parkeringspladsen, ved hotelgrunden og gerne også på andre strategiske steder. Kortene forsynes med QR-koder, der giver oplysninger om det, man passerer på ruterne. Det er i skrivende stund uvist, hvornår skiltene bliver sat op.

På turisthjemmesiden bornholm.info er teksten om Gudhjem ændret nu, så det anbefales at parkere ovenfor byen og gå ned.
Det samme er sket i turistpublikationen ”Bornholm – hele året”, som er udgivet af Destination Bornholm.

Her på vores egen hjemmeside har vi ændret forsideteksten, så den også bringer en anbefaling om at efterlade bilen ovenfor byen.