maj 25

Havnen i Melsted

En idyllisk plet på landkortet:

I 1883 søger 26 Melsted-fiskerne Indenrigsministeriet om en gave fra Etatsrådinde Kofoeds legat til udbedring af havneforholdene.

I denne ansøgning beskrives den eksisterende ”havn” som en mole ”220 fod lang, 10 fod bred og 3-4 fod høj”.

Brevet indeholder desuden en tegning af havneingeniør H. Zahrtmann, der beskriver en nordre mole i forhold til den eksisterende.
Den forventede pris er 3.350 kr. Molen, som var uden forsætning, dvs. bølgeskærm, bliver bygget af kløvede sten og indfuget i cementmørtel – efter sigende udført af svenske stenhuggere.

Efter fornyet ansøgning til Indenrigsministeriet renoveres den søndre mole i 1888, hvor der samtidig laves en 10 m lang forsætning med en højde på 60 cm.

I slutningen af 1800-tallet går fiskeerhvervet over til større dæksbåde til blandt andet. laksefiskeri, og dermed er der behov for dybere havne. Derfor søger havnekommissionen i 1898 om et statsligt lån til udbedring af havnen. Ansøgningen afvises, men ved finansloven 1909-10 afsættes 6.500 kr. til Melsted havn på betingelse af, at fiskerne selv skaffer samme beløb.

Det lykkes i 1910 ved et lån i Sparekassen og ved Etatsrådinde Kofoeds legat, og dermed udbedres havnen i 1912-14.

I perioden fra 1914 og frem til 1984 sørger havnekommissionen for tidssvarende forbedringer og vedligeholdelse, som havnen har brug for.

I 1884-85 bygges den nordre mole

Melsted havn i 1984

 

TH. Poul Kofoed har skrevet bogen ”Melsted havn gennem 100 år 1884-1984”, som er udgivet af Melsted havnebestyrelse. Kan købes på Gudhjem Museum.

Du finder mange flere fotos fra Melsted Havn her