maj 24

Havnebrugerrådsmøde i november 2019

Nørresand og Gudhjem havne – brugerrådsmøde

Den 7. november 2019 blev der afholdt brugerrådsmøde for havnene.

Fra kommunens side deltog fra “Veje, havne og beredskab” leder Palle K. Tourell, driftskoordinator Mikkel Engset Høst, driftsleder Steen Pedersen og fra “Center for Ejendomme og Drift” havneadministrator Ea Krogstrup. Brugerne var repræsenteret med “Erhverv på Gudhjem Havn” v/Peter Stange Jensen, “Gudhjem By- og Museumsforening” v/Hans-Martin Bloch, “Erhvervsfartøjerne” v/ Søren Danig, “Flådeselskabet Atlanten” v/Tine Hammarlund og “Bådejerne” v/Ole Hertz.

Der var mange emner på dagsordenen, og interessen samler sig især om vedligehold af de to havne. Der blev givet en status for arbejdet og planerne for 2020. Læs kommunens referat fra mødet her (pdf)