sep 30

Havnearealerne – planer og status

Status fra arbejdsgruppen, juni 2019

Havnevedligeholdelse i Gudhjem og Nørresand.

Havnene er i meget dårlig stand – og vi fik tilsagn om 750.000 kr til opstart på reparation af moler mm. Men i stedet blev pengene brugt til at reparere havneporten. Samt nedbryde noget af molevæggen i Gudhjem Havn, helt i modsætning til aftaler og udsagn fra havnekyndige. Så skiftede man personale på området, og nu skal vi nærmest starte forfra – og hvor er så pengene til at komme igang?

Administration af havnens landarealer.

Sidste sommers halløj om et træskur medførte, at politikerne besluttede at få lavet ordentlige regler om, hvordan havnens arealer kan anvendes. Ikke flere mundtlige og uldne aftaler med turistvirksomheder og andre. Kommunen holdt et godt møde om vores to havne med alle interesserer repræsenteret – og lovede snart at fremlægge et forslag til regler. Hvor er det blevet af? Vi venter og venter.