sep 30

Generalforsamling 2022

Foredrag om fortiden

Resultat af generalforsamling

Den 24. februar 2022 gennemførte Gudhjem By- og Museumsforening sin årlige generalforsamling med 43 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen var ramt af sygdom, så vi måtte undvære såvel formand som koordinator for billettører. Det var i forvejen planlagt, at de tre koordinatorer for museum, byforening og kommunikation skulle holde hver deres del af beretningen. Men i Ole Stigemos fravær måtte henholdsvis Hans Jørgen Jensen og Hanne Strøby hjælpe hinanden gennem Oles del af beretningen.

Den mundtlige gennemgang afslørede, at der havde indsneget sig en fejl i det afsnit, som omhandler foreningens økonomi: Hans Jørgen Jensen korrigerede oplysningen om tilskud til Holkahestens jubilæumsskrift, der beløb sig til 30.000 kr. og ikke, som det stod i den skriftlige beretning 45.000 kr. Læs den skriftlige beretning her.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger og kontingentet er fastholdt til 125,- kr. pr. person eller 250,- kr. pr. husstand.

Bestyrelsens størrelse er fortsat 9 medlemmer og alle genopstillede bestyrelsesmedlemmer opnåede genvalg. Nyvalgt til bestyrelsen blev Karina Elkjær og som ny suppleant indtrådte Rolf Vitger. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med formand, næstformand og sekretær. Se bestyrelsens sammensætning her.

Foredrag med Finn Ole Sonne Nielsen

Det annoncerede foredrag med Bornholms Museums chefarkæolog var nok medvirkende årsag til det gode fremmøde. Alle blev bevidst om, at Gudhjemområdet er noget helt særligt, når det gælder rige bopladser og grave fra bronze- og jernalder. På forskellige kort kunne vi ved selvsyn konstatere de mange steder i omegnen, hvor der er registreret fund fra fortiden. Spørgelysten var stor, og det er jo altid morsomt, når Finn Ole kan henvende sig til en i tilhørerkredsen og nævne, at det er lige i vedkommendes baghave, at fundet er gjort.