jul 18

Generalforsamling 2024

Ordinær generalforsamling i Gudhjem By- og Museumsforening

afholdes

Onsdag den 6. marts kl. 19.00 på Gudhjem Museum

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

Valg af dirigent
Beretning
Regnskabsaflæggelse
Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår
Indkomne forslag
Vedtagelse af bestyrelsens størrelse (min. 7/max. 9)
Valg af bestyrelsesmedlemmer (4 vælges i ulige år. Øvrige vælges i lige år).
Valg af suppleanter
Valg af revisor (vælges for 1 år)
Eventuelt

Ved generalforsamlingen uddeles Gudhjemprisen 2023

Vi håber på godt fremmøde.