apr 13

Generalforsamling 2024

Genvalg over hele linjen

Gudhjem By- og Museumsforening afholdt sin ordinære generalforsamling onsdag den 6. marts.

Der mødte 40 medlemmer frem til generalforsamlingen, som blev ledet med humor og lune af dirigent Bjarne Bruun.

Aftenen startede med tre fællessange, akkompagneret af Steffen Hyldig. Ole Stigemo var faldet over nogle gamle gudhjemsange fra ‘Fiskernes Sangbog’, som alle sang med på.

Dagsorden:

  • Valg af dirigent: Bjarne Bruun Jensen
  • Bestyrelsens beretning: Ole Stigemo om højdepunkter fra året på museet + den seneste udvikling i forhold til P-pladsen på Hotelgrunden jf. dagens omtale i Bornholms Tidende. Hans Jørgen Jensen talte om arbejdet som byforening og Hanne Strøby om kommunikationsopgaverne. Beretningen blev godkendt med klapsalver.
  • Regnskabsaflæggelse: Som kasserer fremlagde Hans Jørgen Jensen regnskabet for 2023. Dette blev ligeledes godkendt af forsamlingen.
  • Fastlæggelse af kontingent for 2025: Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget.
  • Vedtagelse af bestyrelsens størrelse: Bestyrelsens forslag om uændret størrelse på 9 medlemmer blev godkendt.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer: Anita Holm, Hans Jørgen Jensen, Hans-Martin Bloch, Ole Stigemo og Rolf Vitger blev alle genvalgt for de næste to år. Igen med stor applaus.
  • Valg af suppleanter: Malene Kyed blev valgt for 2 år som 1. suppleant. Der var ingen kandidater til posten som 2. suppleant, og det blev vedtaget at bemyndige bestyrelsen til selv at supplere med en 2. suppleant for 1 år.
  • Valg af revisor: Svaneke Revision blev valgt for 1 år.
  • Eventuelt:

Gudhjemprisen 2024

Som afslutning på aftenen uddeltes Gudhjemprisen 2024: Modtager blev Gudhjemhusets bestyrelse for at have gjort Gudhjemhuset til et velfungerende aktiv for hele byen. Selve prisen bestod udover plakette af  en række indrammede plakater, som forhåbentlig kommer til at pynte på væggene i Gudhjemhuset.

Modtager af Gudhjemprisen 2024: Gudhjemhusets bestyrelse