jul 18

Generalforsamling 2023

Den ordinære generalforsamling afviklet i god stemning

Den 8. marts 2023, på kvindernes internationale kampdag, blev Gudhjem By- og Museumsforenings årlige generalforsamling afviklet på Gudhjem Museum.

Alt forløb i en munter stemning, hvor dirigenten Bjarne Bruun ledede forsamlingen gennem dagsordenen med godt humør og humoristiske kommentarer.

Beretning og regnskab blev godkendt med klapsalver. Bestyrelsen består fortsat af 9 medlemmer, og de bestyrelsesmedlemmer, som var på valg var alle indstillet på at tage to år mere. May Bjørn Riis, Käthe Bruun Jensen, Karina Elkær og Hanne Strøby blev alle genvalgt med akklamation.

Der var nyvalg til begge suppleantposter. Her valgtes Birgitte Eybye og Malene Kyed. Hermed består bestyrelsen af 4 mænd og 5 kvinder + 2 kvinder som suppleanter – meget passende datoen taget i betragtning.

Modtager af Gudhjemprisen var Jo Dam Kærgaard for hendes udstilling “Det vi SAMLER – SAMLER os” i gudhjemBANKEN i efteråret 2023.

Aftenen sluttede på ægte bornholmsk med sange fra Den bornholmske Sangbog. Vi havde den store glæde, at Henning Larsen, som har samlet sangene til bogen, sang for akkompagneret af sin søster  Inga Olsen.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær på førstkommende bestyrelsesmøde den 30. marts. Indtil da fortsætter foreningen med uændret bemanding på de fire poster. Se hele bestyrelsen her.