jul 18

Generalforsamling 2020

Ny bestyrelse valgt den 5. marts 2020

Så kom dagen, hvor vi måtte tage afsked med vores formand, Jørgen Jespersen. “Jesper” har sat sit præg på foreningen gennem en menneskealder, og deltagerne i generalforsamlingen rejste sig og klappede ham ud!

Men inden vi nåede dertil, skulle en spændende generalforsamling gennemføres.

Bjarne Bruun, der blev valgt som dirigent, ledte os godt igennem aftenen på fast, men venlig vis – krydret med humor.

Efter et par opklarende spørgsmål blev formandens beretning godkendt med applaus. Det samme gjaldt for regnskabsgodkendelsen.

Derefter var der kampvalg mellem 7 kandidater til 5 poster. Det vidner om stor interesse for foreningens arbejde, at der i disse tider, hvor det ofte er svært at skaffe kandidater nok til foreningsbestyrelser, således at have flere at vælge mellem. Stemmesedler var udleveret ved indgangen, og efter valg af stemmetællere og kort præsentation af de enkelte kandidater kunne valget begynde.

Der var kaffe at styrke sig på mens stemmerne blev optalt og resultatet forelå.

Bestyrelsen består nu af:

Hans Jørgen Jensen (genvalg)
Ole Stigemo (genvalg)
Hans-Martin Bloch (genvalg)
Anita Holm (nyvalg)
Claus Andersen (nyvalg)

foruden Claus Sonne, Flemming Willum, Käthe Bruun og Hanne Strøby, der ikke var på valg i år.

Valg af suppleanter gik nemt. Her var to kandidater til de to ledige pladser, som gik til May Bjørn Riis og Preben Paulsen. Rønne Revision blev genvalgt som revisor, og kontingent for 2021 fastsat uændret til kr. 125 kr. / person og 250 kr. / familie om året.

De afgåede bestyrelsesmedlemmer og suppleanter blev alle takket og begavet med blomster og vin.

Den nye bestyrelse konstituerer sig ved et møde den 16. marts 2020.

Læs bestyrelsens beretning her.