jul 18

Gave til forældrenetværket “Leg og liv”

Sol over Gudhjem gav en donation på 11.000 kr.

Gudhjem-Melsted er et af de bysamfund på øen med det højeste aldersgennemsnit. Ikke desto mindre er der masser af børn og børnefamilier.

I efteråret 2023 inviterede tidligere pædagog i Gudhjem Børnehave, Sanne Bloch, til et netværksmøde for byens børnefamilier i Caféen i Gudhjem Svømmehal. Der mødte ca. 40 interesserede frem, og mindst det dobbelte antal havde på forhånd udtalt interesse. Siden har flere af de fremmødte taget ansvar, der har været afholdt fællesspisninger i Gudhjemhuset, og en lang række ideer er kommet på bordet.

Sanne har tidligere koordineret projektet Leg og Liv i Gudhjem, hvor legepladsen ved svømmehallen blev opgraderet, og der blev anskaffet diverse legeredskaber, mountainbikes mm, til fælles benyttelse. I foråret afsattes 13.500 kr. fra Lokalsamfundspuljen til forældrenetværket, der bl.a. vil gå til at renovere bålhytten på sportspladsen.

Det nystiftede forældrenetværk blev for nyligt ”begavet” med 11.000 kr. i donation fra kokkekonkurrencen Sol over Gudhjem, så endnu flere af netværkets drømme kan blive til virkelighed.