sep 22

Fremtidig indretning og brug af Stationen

Nyt fra Museumsdriftsgruppen, oktober 2020

Planer for Stationsbygningen

Sammen med vores billettører afholdt bestyrelsen et temamøde i vinter, hvor vi drøftede mulighederne for at forbedre vores museum. Der kom mange gode ideer frem på mødet, og vi har arbejdet videre med nogle af dem. Nu har vi en plan for bedre udnyttelse af stationsbygningen i fremtiden, hvor vi gerne vil reservere den til henholdsvis lokalhistorien, opholdsrum for publikum og til administration og arkivarbejde.

1. salen i stationsbygningen inddrages til arbejdsrum for lokalhistorisk arkiv, billettører og fremstilling af informationsmateriale, møder mv. Altså en form for kontor areal. 1. salen er ikke egnet til udstillingsrum, bl.a. på grund af de snævre og stejle adgangsforhold, der gør det umuligt for personer med handicap eller bare gangbesværede at komme derop, og så er der også mange snævre passager, der gør det vanskeligt at overholde retningslinjer i forhold til Covid-19.

Udstillingslokalet i stueetagen med vindue mod baggården, anvendes fremover til caférum. Her vil en TV-skærm vise bl.a. skitser af Høst, Ernst Køie og Harald Leth. Samtidig skal der være mulighed for at nye en kop kaffe eller andet og måske kigge nærmere i nogle af de bøger, vi har til salg, og i forskellige brochurer og kataloger.

Øvrige lokaler i stationsbygningen forbeholdes lokalhistoriske udstillinger og udstilling af kunst/malerier med motiver af lokalhistorisk interesse.
Denne disponering medfører et behov for udvidelse af udstillingsarealet til egentlige kunstudstillinger. Derfor undersøges mulighederne for udvidelse i forbindelse med renovering af glasgangen ind til udstillingssalen. En byggesagkyndig inddrages i en undersøgelse af muligheder og økonomi.

Foto: Stefan Asp