mar 05

Fremtidens affaldshåndtering – oktober 2019

Gudhjem som testområde i 2020

Vores alle sammen’s BOFA har udpeget 3 områder på Bornholm, der hen over sommeren 2020 skal teste forskellige fremtidige måder at håndtere affald på.

De 3 områder er et etageejendomsområde i Rønne under udlejningsselskabet Bo42, Pedersker og Gudhjem. 3 ret forskellige lokalområder, der dog samlet vil give et godt billede af de udfordringer der bliver med affaldshåndteringen fremover.

Baggrunden er dels lovgivningsmæssig, idet vi alle senest i 2021 SKAL sortere, køkkenaffald adskilles fra andet affald, – dels at BOFA/Kommunalbestyrelsen, som de fleste måske har hørt det, har besluttet at lukke ned for forbrændingen senest om 12 år. Fra da er affald ikke længere affald – så er det blevet til en genbrugelig ressource!

BOFA har via et internationalt samarbejde kaldet ”Wasteman” (affaldsmanden?) modtaget EU-penge til at gennemføre test i disse 3 områder – og testen indbefatter en meget høj grad af borgerinddragelse. Byens borger og erhvervsforening har allerede været inviteret til et par planlægningsmøder, og inden længe bliver alle inviteret med.

Derfor: Sæt allerede nu kryds i kalenderen tirsdag d. 22. okt. Kl. 16-18 hvor vi alle er inviteret på besøg hos BOFA, så vi kan blive lidt klogere på, hvor alt det, vi i dag blot putter i affaldssækken, bliver af.

Derefter i dagene 30. okt. – 1. nov. vil der være 3 intensive dage, hvor et team af kloge og kreative folk i samarbejde med alle, der har lyst til at bidrage – vil frembringe ideer til, hvordan vi skal håndtere affaldet i Gudhjem-Melsted området fremover.

Hold øje med nyhedsbreve, opslag, Facebook mm. for yderligere information.