maj 25

Fremtiden for Gudhjem Bibliotek til debat

Hvad skal biblioteket rumme?

Bornholms Regionskommunes årlige budgetforhandlinger bød atter en gang på trusler om at lukke vores elskede bibliotek – og Universitet.

Gudhjem By- og Museumsforening indsendte høringssvar med en kraftig opfordring til at tænke nyt – og ikke mindst til at inddrage lokalbefolkningen i nytænkning vedr. bibliotekernes fremtid.

I dag rummer bygningen en servicefunktion for byens gæstesejlere i kælderetagen, biblioteket i stueetagen, samt ”Universitetet”, der dels bliver brugt af studerende, dels til mange møder og endelig også til indslusning af nye beboere med behov via et lille kontorfællesskab.

Huset er i særdeles god stand og relativt billigt i drift.

Gudhjem By- og Museumsforening vil nedsætte en arbejdsgruppe der skal tænke tanker og fremkomme med ideer til, hvordan vi udvikler Gudhjem Bibliotek.

Hvis du er interesseret i at deltage i gruppen, så kontakt Hans Jørgen Jensen på tlf.: 20423370

Gudhjem Bibliotek, mødelokale