aug 13

Foreningen Undreværket sælger hus

Gudhjem Museum modtager donation

Foreningen Undreværket har besluttet på deres generalforsamling at afhænde huset på Kirkevej 2.

Bygningen overtages af Helene Høm og Thomas Danielsen, og huset vil fortsat rumme Foreningen Undreværkets kulturelle aktiviteter.

Efter beslutning ved Undreværkets generalforsamling vil provenu fra salget bliver doneret i 5 lige store portioner, hvoraf en går til Gudhjem Museum.

Gudhjem By- og Museumsforening takker for donationen, der er øremærket museets virke.

Foreningen Undreværket vil i øvrigt fortsat eksistere, og udadtil vil salget derfor ikke ændre særlig meget på Undreværkets status som lokalt kultursted i Gudhjem.