sep 30

Fondsbevilling fra Nordea Fonden til Gudhjem By- og Museumsforening

En gave til hele byen

Vi har med stor glæde modtaget besked om, at Nordea Fonden har bevilget os penge til et projekt under ”Her bor vi – puljen”.

Puljen støtter projekter, der bl.a.:
· Udspringer af og bidrager til flere gode liv i mindre bysamfund
· Indeholder aktiviteter, der relaterer sig til 0 – 6-åriges trivsel, friluftsliv eller andet inden for sundhed, motion, natur og kultur. Samt indeholder aktiviteter, der er tilgængelige for mange.
· Styrker fællesskaber i lokalsamfundet og engagerer borgere i lokalområdet.

I vores projekt installeres forskellige lege- og motionsredskaber i Gudhjems uderum, hvor der tages hensyn til byens særpræg de enkelte udvalgte steder.

Der bliver opsat en ”Åleruse” et sted på det maritime miljø ved Nørresand Havn. Denne placering giver god synergi med havneområdet, som i forvejen er samlingssted for mange, både fastboende og turister.

 

 

 

 

Lokomotivet ”Nature” er et klatre- og lege redskab som skal stå i tilknytning til Gudhjem Museum, den tidligere Gudhjem Station. Legelokomotivet kommer til at indgå i den historiske fortælling for børn helt ned til vuggestuealderen. Placeringen falder godt i tråd med det behov, museet har for faciliteter og aktiviteter målrettet børn.

 

 

Idrætsanlægget ved Gudhjem Svømmehal bliver stedet, hvor de fleste forandringer kommer til at ske. Her etableres et træningsanlæg, hvor byens unge og forældre kan boltre sig, mens børnene leger. Der indkøbes desuden 6 cykler med sikkerhedsudstyr, som kan bruges på den eksisterende pumptrack bane. Endelig kommer der også en klatrepyramide, som egner sig til både børnehavebørn og skolebørn.

 

Samlet set gør realiseringen af dette projekt byen endnu mere attraktiv for byens indbyggere, og kan medvirke til at flere børnefamilier vil overveje Gudhjem til deres fremtidige bopæl.
Tak til Sanne Bloch, som har stået for det indledende arbejde, og som nu følger projektet til dørs som projektleder.

Tusind tak til Nordea Fonden for at gøre alt dette muligt. Gudhjem By- og Museumsforening er projektejer.

Bevillingen fra Nordea Fonden er på kr. 298.750,-