maj 24

De første erindringer og fastelavnsmandag

Fortalt og skrevet af bygmester Viggo Pedersen

Nogle af mine første erindringer fra barndomstiden, jeg særlig husker, var fra 1893.

Det var en hård vinter – hele Østersøen var tilfrosset. Der var en dreng, der ville gå til Christiansø. Han var også kommet så langt ud, at han knap kunne ses, men da han havde ikke noget kompas med, besluttede han sig for at vende tilbage, medens han stadig havde land i sigte.

Og så var der byggerier i gang i nærheden af mit hjem. Kullmanns store mølle blev opført, og det syn havde jeg for øje fra vores stue. Ligeledes opførtes Gudhjem Kirke, som også var en stor begivenhed, begge var i nærheden af mit hjem og legeområde.

Her fik jeg min første tavle til at lære skrivningen og tegnekunsten, da der blev  lagt skiffertag på, og de brudte skifferstumper samlede jeg og tog med hjem. Jeg var dengang 5 år og var ikke begyndt i skolen.

Der var ellers en pogeskole, som blev drevet for betaling af en enke Madam Knap, men der ville jeg ikke gå, fordi de kaldtes “puggaskolen” (en pugga er en frø eller skrubtudse). Men jeg havde to ældre brødre, der gik i skole, og af dem fik jeg en griffelstump og lidt undervisning.

 

I min barndom og tidligste ungdom slog vi potten itu fastelavnsmandag om eftermiddagen. Den form for underholdning kendtes vist nok ikke andre steder end i Gudhjem, og det var kun mænd, der deltog aktivt, men der var mange tilskuere.

Forestillingen forgik ved Måns Pærs Hus. Der var startplads ved brønden, medens potten blev anbragt midt på gaden ved Nørresand,-  afstand fra start til pot var afskridtet til 50 skridt.

Potten, som skulle slås i stykker, var en lerdunk, der tidligere var brugt til øl, rom eller brændevin. Den fandtes i alle hjem, men brugtes ikke mere, og de endte deres dage her i Gudhjem fastelavnsmandag for at glæde nulevende, hvorimod deres forfædre havde haft glæde af at drikke af samme dunk.

Hvornår denne skik er opstået vides ikke. Det store øjeblik for tambour Hammer var dog, når han fastelavnsmandag i spidsen for både gamle og unge af byens mænd marcherede hen på pladsen ved Måns Pærs Hus, hvor potten skulle slås itu.

En meget morsom tradition, som kun fandt sted i Gudhjem. Ved denne lejlighed var tambour Hammer altid i sit es, fordi det mindede om hans gamle dage på Christiansø.

 

Fotoet øverst: Startpladsen ved Måns Pærs hus med pumpen.