dec 10

Ekstraordinær generalforsamling

27. september 2021

Så kom der dato og sted for den ekstraordinære generalforsamling, hvor eneste punkt er bekræftelse af de ændringer til foreningens vedtægter, som blev énstemmigt godkendt på den ordinære generalforsamling 1. juni, men hvor fremmødet ikke var stort nok til den endelige vedtagelse.

Generalforsamlingen afholdes på Gudhjem Huset, den 27. september 2021 kl. 19.00

I referatet fra den ordinære generalforsamling kan du læse forslaget til vedtægtsændring