feb 22

Drøftelser på Åbent By-gruppe møde i september 2020

Referat fra mødet

22 personer mødtes til det åbne møde i Gudhjem Svømmehal den 29. september for at drøfte fremtidige initiativer i byen.

Hans Jørgen Jensen, formand for Gudhjem By- og Museumsforening var mødeleder, og den, der efterfølgende samler trådene.

Disse punkter var på dagsorden:

  1. Kort om organisering af Gudhjem By- og Museumsforening
  2. Der var en gang – om ”Liv i Gudhjem hele året”
  3. Værdigrundlag, pejlemærker og styrkelse af fællesskab
  4. Grøn gruppe v/ Sanne
  5. Trafik og parkering v/ Flemming
  6. Seneste om Wasteman-projektet v/ HJ
  7. Gudhjem Bibliotek, Gudhjemhuset og Solstien 1
  8. Initiativer i 3760 (Øko-Bornholm/Multihuset…andet?)

Fra salen kom der input til værdigrundlag, pejlemærker og fællesskab. Du kan læse hele referatet fra mødet her.