Dokument arkiv – Lokalhistorie

Gudhjem arkiv har en række spændende dokumenter, der fortæller historien om byen. Vi lægger dem op på siden løbende.

Viggo Pedersen er en af de store bidragydere, når det gælder beretninger om det gamle Gudhjem.

Viggo Pedersen (1888-1984), snedker-og tømrermester i Gudhjem samt forsikringstaksator. Æresmedlem af Gudhjem By- og Museumsforening. Tidl. lærer på Gudhjem Tekniske skole på Afholdshotellet (nu Hotel Gudhjem).

Viggo var barnefødt i Gudhjem og gift med Gudhjem-piblinj Anna, som var telefondame på Centralen ved ’Telefontabakkanj” overfor kirken.

Viggo har leveret en række værdifulde beretninger om ”Livet i gamle dage”, som du finder under Gudhjemfortællinger.

Viggo Pedersen havde et langt samarbejde med polarforskeren Ejnar Mikkelsen, dels ved fremstilling af slæder til Ejnar Mikkelsens ekspeditioner, og dels ved bygning af en prototype af Grønlænderhuse, som han selv rejste til Grønland for at sætte op.

Viggo Pedersen var en meget aktiv og respekteret borger i Gudhjem.

Som forsikringstaksator har han lavet en fortegnelse over ejendomme i Gudhjem og Melsted samt en fortegnelse over Gudhjem alene, som Gudhjem museum har bearbejdet til hjemmesiden. Se fortegnelserne nedenunden.

 

Fotoet viser Viggo Pedersen (th) og Ejnar Mikkelsen (tv) i samtale på havnebænken foran Viggo Pedersens hjem (nuværende Cafe Klint).

Lonnys beretning om livet i Gudhjem

Billedet viser  Lonny og Carl Sorth på bredebanerne ved Sorte Odde Batteri.

 

Lonny og Carl Sorth boede i ”Figentræhuset”, Åbogade 1 (Skolegade), som de overtog efter Carl Sorths bedsteforældre.

Lonny var født på Christiansø, men flyttede i 1903 med forældrene først til Melsted og 4 år senere til Gudhjem, Ejnar Mikkelsensvej 18, ved siden af nuværende Café Klint. Faderen, Ludvig Olsen, arbejdede fra 1907-1924 som silderøger og senere som fisker.

Ved folketællingen 1921 var Lonny butiksjomfru hos møller og bager Chr. Kullmann, og senere blev hun uddannet som sygeplejerske.

I 1920’erne deltog hun i dialektkomedier, bla. i HP Haagensens ”Ila gjikked å væl vad” på Jantzens hotel. Hun skrev også selv teaterstykker på bornholmsk, som blev opført i Holkadalen. I hele sit liv skrev hun desuden digte, som hun læste op ved forskellige sociale lejligheder helt frem til 1981, bla. ”Dejn gamla kjærkan”.

Samtidig havde Carl og Fru Sorth startet en kiosk med turistartikler mv. på hjørnet af Åbogade og Brøddegade. I denne periode var hun også formand i Husmoderforeningen indtil 1953 og var nogle år bibliotekar frem til 1960.

Carl Sorth var uddannet snedker/skibstømrer, og ved giftermålet i 1931 var han tømmermand i ØK. I løbet af 1930’erne nedsatte han sig som tømrer og snedkermester i Gudhjem. Omkring 1940 var han desuden bådfører ved turistsejlads, og fra midten af 1940’erne arbejdede han udelukkende som fisker.
Han var aktiv i Gudhjem-Melsted Fiskesalgsforening og blev æresmedlem i 1967.

Lonny Karoline Olsen (1898-1985).
Carl Johannes Sorth (1898-1971)

Lonnys beretning om livet i GudhjemBeretning om Figentræhuset af Lonny Sorth