maj 24

De første turister var malere

Af Viggo Pedersen

Præcis hvornår der begyndte at komme turister til Gudhjem, kan jeg ikke fortælle noget om, men jeg ved, at der var turister i Gudhjem for hundrede år siden, da  mine forældre havde en maler ved navn Nathan boende i nogle år. Johan Rohde boede på salen hos Mogens Pedersen i nogle år i firserne. Maler Hans Peter Kofoed, født i Rø i 1868, uddannet på akademiet hos Zahrtmann, boede også i Gudhjem i den tid. Da kirken blev bygget i 1893 udførte han en dekoration i kirken på hvælvingen i apsis forestillende apostlene. Dekorationen er nu overmalet ved restaurationen af kirken i 1952 og installeringen af den gamle altertavle og prædikestol fra Skt. Anna Kapel, som havde været opbevaret på Bornholms Museum.

 

Gennem tiden op til 1920, hvor jeg ikke var her, kom der mange malere, som jeg ikke kendte. Snart kom Olga Lau, Laurits Tuxen, Viggo Johansen, Larsen Stevns, Thais Nielsen, Rude, Lergaard, Høst, Leth, Schrøder, Simonsen, Krog, Bille. Bertil Hansen, Isaksen. I trediverne kom Hertz, Øland, Richard Mortensen, Vasegaard, Fausbøll, Svend Havsteen Mikkelsen, Gustav M. Peters, Sonja Ferlow, Lisbet og Gertrud Hjorth, Georg Kristensen, Astrid Noah, Adam Fischer og mange andre.

 

Fotoet  øverst: Niels Lergaard kom i 30’erne og boede i Brøddegade 30, indtil han fik bygget sit eget hus i Grevens Dal..