maj 24

Christiane Holms tegning

Af Kirsten Laurberg Lund

Gudhjem Museum har mange depotrum, da jeg sammen med Ann Vibeke Knudsen gennemgik dem, fandt vi en kulørt tegning, der kan dateres til mellem 1846 og 1853.

Denne tegning er et af de ældste billeder. vi har fra Gudhjem. Motivet er “Gråbakken”.

Tegningen har titlen ”Udsigt fra Graabaken i Gudhjem”. Christiane Holm har siddet oppe på Gråbakken og tegnet udsigten op mod Bokul, hvor der går køer og græsser.

Bokul var udmark på dette tidspunkt sammen med området, der i dag rummer Gudhjem Plantage. I havet ved Nørresand ses skibe. De to huse på tegningen ligger, hvor vi i dag har Holkavej.

Gråbakken i dag mest kendt for ”Gråbakke-bobban”, Gudhjems kendteste trold. Han blev forvist til klippen efter at have skræmt et brudepar ud over klipperne ved ”Hestestenene”.

Gråbakken ligger på Brøddegade lige ved siden af Hotel Gudhjem, Brøddegade 29. Gråbakken har imidlertid været meget større end den er i dag. I begyndelsen af 1800-tallet sprængte man en del af Gråbakken væk for at få en bedre vej ned i byen. Før den tid var Bryggerstræde byens hovedgade.

Sammen med tegningen fandt vi også oplysninger, der gør, at tegningen kan dateres ret nøjagtigt. Formodentlig er notaterne skrevet af bygmester Viggo Pedersen, – det ligner hans håndskrift.

Christiane Rømer var datter af smedemester Lars N. Holm i Rønne og gift med Andreas Peter Rømer, der købte købmandsforretning i Gudhjem i 1846. Rømers købmandsforretning lå der, hvor Hotel Gudhjem ligger i dag. Andreas Rømer døde tre år efter i 1849.

Ved folketællingen for Gudhjem i 1850 står der om familie nr. 58: ”Christiane Holm, enke efter Rømer, ernærer sig ved købmandshandel”. Husstanden bestod af Christiane, hendes seks børn, tre piger og tre drenge samt en tjenestepige. Efter mandens død drev Christiane købmandsforretningen videre i 4 år, hvorefter hun i 1853 solgte forretningen og flyttede tilbage til Rønne.

Christiane Holms sønner, Lars Nikolaj Rømer og Hans Peter Rømer, er kendte fra den bornholmske udvandrerhistorie. I  bogen ”Bornholmerne Udvandrede” fortæller Henning Bender om de to brødre og deres virksomhed ”Romer Bro’s Ax Factory”. De to brødre startede en øksefabrik i Gowanda tæt på Lake Erie i staten New York.

Lars N. Rømer udvandrede allerede i 1857, og  broderen Hans Peter kom i 1862. Flere udvandrede bornholmere kom til at arbejde i deres virksomhed.

Ann Vibeke Knudsen har på sin hjemmeside en udførlig beretning om brødrene Rømer i USA. Hjemmesiden indholder også mange spændende fotografier, bla. de såkaldte vitrotypier af Lars Nikolaj Rømer og hans svenske hustru Jane Johnson. De dateres til 1861.