dec 10

BRK’s Lokalsamfundspulje/Bypuljen

Gudhjem By- og Museumsforening åbner for ansøgninger den 1. februar 2023

Hvad kan man søge til?

”Puljemidlerne kan bruges til følgende formål:

  • Løsning af konkrete opgaver i lokalsamfundene som f.eks. Sct. Hans fester, by- og havnefester, indkøb af flag/flagstænger til flaghejsning og udgifter til forskønnelse, kunstnerisk udsmykning og lignende i det offentlige rum.
  • Understøtte det enkelte lokalsamfunds arbejde med at udvikle synliggørelsen af lokalområdets særlige kendetegn.
  • Sikre en øget borgerinddragelse igennem partnerskaber mellem lokalsamfund og BRK om fx vedligeholdelse, renholdelse mm. af kommunale faciliteter.
  • Økonomisk støtte til udviklingsprojekter.

De formål puljemidlerne kan støtte, og de opgaver, der forventes løst af borgerforeninger, lokalforeninger, byforeninger m.v. i lokalområderne, skal være af almennyttig karakter og respektere kommunalfuldmagten.”

Hvem kan søge?

Alle – både foreninger og enkeltpersoner kan søge.

Hvordan søger man?

Ansøgning sker pr mail til info@gudhjemmuseum.dk senest 15. marts 2023

Ansøgning skal indeholde:

  • Ansøgers navn, adresse, mail og tlf:
  • Kontaktperson:
  • Ansøgt beløb:
  • Beskrivelse af det, der søges tilskud til:
  • Angivelse af om evt. øvrig finansiering er ansøgt eller bevilget:

Hvornår får man svar?

Ansøgere modtager svar 1. maj 2023. Afslag begrundes ikke.

Hvor stor er puljen?

Gudhjem By- og Museumsforening forventer at råde over ca. 56.000 kr. til fordeling i 2023

Hvor længe gælder en bevilling?

Bevillinger er gyldige t.o.m. 31/12 2023.

Hvordan udbetales pengene?

Bevilling udbetales ved modtagelse af regnskab for aktiviteten, bilagt kopi af fakturaer.