feb 22

Bopælspligt

Sådan administrerer kommunen reglerne

Juridiske regler for bopælspligten

Bornholms Regionskommune har udarbejdet et nyt notat om de juridiske regler, der er baggrund for kommunens administration af bopælspligt.

Det nye notat giver et klart billede af, hvordan du som borger skal forholde dig, såfremt du er ejer af et hus i de byer på Bornholm, hvor bopælspligten gælder. Det drejer sig om byerne Allinge, Gudhjem-Melsted, Svaneke, Rønne, Aakirkeby, Nexø, Hasle og Klemensker.

I notatet skelnes der mellem anvendelse og benyttelse – og det forklares, hvornår det er bestemmelserne i lov om boligforhold eller bestemmelserne i lokalplanen, der er afgørende. Du kan også læse om 180-dages reglen og de muligheder, der findes for midlertidig dispensation.

I Gudhjem By- og Museumsforening har vi en arbejdsgruppe, som bidrager til et konstruktivt samarbejde med regionskommunens juridiske team, hvor man mødes to gange årligt. Her orienterer kommunen om antallet af løbende sager og om udfaldet af disse. Vores gruppe kan fremsende ”forespørgsler” på huse, hvor man har mistanke om, at der ikke leves op på bopælspligten. Gruppen arbejder desuden også med øvrig anvendelse af huse set i forhold til den bevarende lokalplans bestemmelser.

Læs kommunens nyeste notat fra oktober 2022.