okt 07

Bopælspligt og tomme huse

Status for arbejdsgruppen, november 2021

Arbejdsgruppen er blevet udvidet og består nu af 8 personer: Ud over May Bjørn Riis, Käthe Bruun Jensen og Hans Jørgen Jensen fra foreningens bestyrelse har Henrik Eybye, Ingrid Koch og Peter Jensen været aktive det seneste halve års tid ,og senest har Maibritt Löwe samt Kirsten Lund meddelt, at de gerne vil være med i gruppen.

Samarbejdet med regionskommunens juridiske team omkring byens tomme huse er inde i en rigtig god gænge. I september blev der afholdt fællesmøde på Ullasvej, hvor vi mødte med 3 personer. Vores direkte kontakt til teamet er jurist Per Korup-Lauridsen. Det er arbejdsgruppens klare opfattelse, at det juridiske team har fået opbygget et godt, grundigt og velstruktureret arbejde med de tomme huse. Teamet er p.t. i gang med at undersøge ca. 30 adresser. Ud over blot at have fokus på tomme huse, så har arbejdsgruppen også stillet spørgsmål til anvendelse af de huse, der rummer blandet bolig og erhverv. I forlængelse af en række henvendelser fra borgere i midtbyen, der føler gener fra restaurationsdrift, har Bygruppen i august skrevet til Bevillingsnævnet.

Der har for få dage siden været afholdt møde, og vi afventer stadig svar. Vi har endvidere skrevet og anmodet om møde med BRK/Byg, idet noget tyder på, at der mangler dialog mellem kommunens forskellige afdelinger.