maj 25

Bopælspligt og lokalplan

Samarbejde med Bornholms Regionskommune

Formand og næstformand i foreningen mødtes d. 19. august 2020 med kommunens deltidsansatte jurist vedr. bopælspligten. Det blev fremført, at vi ønsker større konsekvens, samt ikke mindst mere åbenhed fra kommunens side vedr. de sager, som trods alt er blevet ført. Angiveligt har der været én domsafsigelse, der efterfølgende dannede præcedens for frivillige aftaler med en række husejere – blandt disse også husejere i Gudhjem.

Kommunen udtaler, at man ikke må give oplysninger på enkeltejendomme, – men at man stadig ønsker vores samarbejde i form af oplysninger om huse der åbenlyst ikke anvendes efter loven.

Som bekendt kan vi efter årets budgetforlig for 2021 se frem til en kraftig opnormering på området. Fra 1. jan. 2021 vil der angiveligt være én fuldtidsjurist, samt en fuldtids kontorassistent, der arbejder med ulovlig anvendelse af helårshuse på Bornholm.

Formanden modtager løbende henvendelser fra bekymrede borgere vedr. forskellige sager i byen. Nogle sager er rene nabostridigheder, som vi af princip ikke involverer os i. Andre sager har mere principiel karakter, og her vil vi gerne være lidt mere opsøgende overfor BRK, f.eks. med hensyn til forespørgsel om lovlighed af bebyggelser, inddragelse af offentlige arealer mv.