feb 22

BOFA-bussen kommer til Gudhjem

Mød miljøholdet og bliv klogere

BOFA har en plan om at afskaffe affald

Visionen lyder: Bornholm bliver verdens første industrialiserede samfund, der slukker forbrændingsovnen og overgår 100 procent til genbrug og genanvendelse af affald.

Borgere, erhvervsliv og turister på Solskinsøen skal over de næste år skrue voldsomt op for sortering af affald.
Det er målet, at alt bornholmsk affald i 2032 enten genbruges eller genanvendes.
Med den ambitiøse vision ”Bornholm viser vej” vil BOFA sammen med brugere og affaldsbranchen udvikle metoder, der optimerer håndteringen og øger sorteringen af mange nye affaldstyper.

Mød miljøholdet

Miljøholdet kommer med BOFA’s tourbus til Gudhjem i to dage: Bussen holder i bibliotekets gård den 7. september fra kl. 9.00 til 12.00 og igen den 8. september fra kl. 15.00 -19.00

Her kan du møde op og få at vide, hvor de planlagte MiljØ’ bliver placeret. Det er relevant for alle dem, som fremover ikke får hentet affald på matriklen. Hvis du er så heldig, at du stadig får hentet skraldet hjemme hos dig selv, kan du få råd til, hvor meget plads du skal bruge til de nye containere, og hvordan adgangsvejen skal være.

Med de nye affaldsordninger på Bornholm, skal hver husstand ha’ tre udendørs affaldsbeholdere. De fleste husstande i Gudhjem har mulighed for at ha’ affaldsbeholderne, men ca. 100 husstande har ikke denne mulighed. De skal benytte en fælles affaldsstation – kaldet en MiljØ’. BOFA skal etablere 3 MiljØ’er i Gudhjem. En MiljØ’ skal placeres, så den hjælper flest borgere og generer mindst muligt.

Alle borgere i Gudhjem er naturligvis velkomne, både dig der fremover skal bruge en MiljØ’ og dig med egne affaldsbeholdere.

Vi opfordrer alle borgere i Gudhjem til at dukke op i biblioteksgården og få en snak med BOFA om fremtiden.

Læs meget mere om fremtidens affaldshåndtering