jun 20

Bestyrelsens beretning 2023

Årsberetning

Årsberetning 2023

Så er bestyrelsens skriftlige årsberetning for 2023 klar.

Her kan du læse om de mange opgaver foreningen har været optaget af det forgangne år. Der er en grundig gennemgang af arbejdet både med at drive Gudhjem Museum og med de borgerforenings relaterede opgaver omkring fx bopælspligt, trafikregulering, truende bibliotekslukning med mere.

Forbedringerne på bygningerne og arbejdet i Sommerfuglemarken bliver også berørt, ligesom arbejdet med hjemmeside, nyhedsbreve og ikke mindst den store spørgeskemaundersøgelse.

God læselyst. Beretningen finder du her

Den mundtlige årsberetning må du komme til generalforsamling den 6. marts kl. 19.00 for at høre! Her kan du stille spørgsmål og komme med ris og ros.