jun 20

Arbejdsdag i marken

Sommerfuglevennerne mødte op

En flok entusiastiske sommerfuglevenner mødet frem – trods det kedelige vejr – til arbejdsdag i sommerfuglemarken lørdag den 15. maj.

Gangstierne var nyklippede, og der var ankommet grus i forvejen. Arbejdet bestod i dels at gøre to aflange bede klar til såning med blomsterblanding og dels at anlægge nogle “stenhøje” i nogle af de “øer”, hvor vi lader buske og krat vokse op. Jord og grus blev blandet, og der blev anbragt marksten på toppen. Til sidst blev der plantet vilde planter mellem stenene.

Humøret var højt, og efter 3 timer var vi klar til at så frø.

Næste gang, vi indkalder til arbejdsdag skal de sidste 5 øer ordnes med jord og sten.

Kig forbi ved lejlighed og følg hvordan arbejdet skrider frem.