maj 25

Åbent By-gruppe møde.

Invitation til alle interesserede borgere

Gudhjem By- og Museumsforening inviterer byens borgere til åbnet møde den 29. september 2020 kl. 19.30 – 21.30

Mødet afholdes i Svømmehallens cafeteria, hvor der er plads til 35 personer.

For 15 år siden blev der som led i et områdefornyelsesprojekt udarbejdet en lille rapport med titlen ”Liv i Gudhjem – hele året”. Rigtig mange gudhjemboere var den gang med til at ide-udvikle og i fællesskab nå frem til at fokusere indsatsen indenfor flg. 4 fokus-områder: 1) Et godt liv for børn og unge. 2) Udnytte byens styrkeposition indenfor kultur. 3) Arbejde med byens æstetik. Samt 4) Forsøge at tiltrække flere helårs-erhverv.

Er der en idé i at vi gentænker og reformulerer ”Liv i Gudhjem – hele året”?

Formanden drømmer om at styrke inddragelsen af byens borgere i arbejdet med at formulere visioner for byens fremtid, samt ikke mindst at give rum for øget engagement i arbejdet med at udvikle byen til en by hvor livskvalitet er mindst ligeså vigtigt som et velfungerende og hensyntagende turisterhverv.

Tilmelding er absolut nødvendig. Der er få ledige pladser, og du tilmelder dig ved at sende en mail til formand, Hans Jørgen Jensen på hjj@lag-bornholm.dk

Foto: Koordinator for foreningens Grønne Gruppe, Sanne Bloch ved en guidet tur i Bornholms Kulturuge 2020.