sep 22

3 x Køie

Udstilling med kunstnere i 3 generationer

Højsommerens særudstilling bliver “3 x Køie”, en udstilling vi har glædet os meget til at præsentere.

Det er 3 generationer af kunstnerfamilien Køie, nemlig Ernst Køie, Henning Køie og Kasper Køie.

Ernst og Henning – far og søn – levede det meste af deres liv i Gudhjem-Melsted; Henning dog også en stor del på Christiansø. Sønnesøn Kasper bor også i Gudhjem og holder traditionen med at stå med staffeli på klipperne i hævd fra de gamle Gudhjem-malere.

Inspirationen for dem alle 3 er i høj grad naturen og livet i og omkring Gudhjem og på Ertholmene.

Udstillingen kommer til at bestå af litografiske tryk/raderinger, grafik og malerier, og den viser familiens kunstneriske udfoldelser gennem mere end hundrede år.
En del af de udstillede værker er fra museets egen samling, mens andre venligst er udlånt af private samlere.
Nogle af Kasper Køies malerier vil være til salg under udstillingen.

Fernisering finder sted den 22. Juni kl 14-16. I forbindelse med udstillingen bliver der udgivet et katalog med en kort historie om kunstnerne og med billeder af nogle af deres værker. Kataloget kan købes i receptionen – vi håber, det bliver klar fra trykkeren på ferniseringsdagen.

I kataloget er der en grundig introduktion til de tre kunstnere, og her kommer nogle smagsprøver på teksten:

 

Om Ernst Køie.
Den bornholmske naturs visuelle lyriker.

Ernst Køie var først og fremmest kunstner, men videnskaben havde i den grad også hans interesse: Astronomi, arvelighedslære, botanik og filologi. Sidstnævnte anvendte han i forhold til granskning af det bornholmske sprog.

I Ernst Køies tid afløste den ene isme den anden, og det greb samtidens kunstnere, dog ikke Køie. Han bekendte sig fuldt ud til naturalismen…

…Ernst Køie: ”Der er ingen sensation i den, den er naturen, den behøver ikke skrige højt for at fængsle.”….

…Jeg ville derfor finde noget, der kunne blive mig selv. Jeg fandt det i ætsningen og i arbejdet med akvatinte og ”koldnål”, med blyant, kul og tusch, men navnlig ætsningen og dens afarter. Jeg gik ud i naturen og gav mig til at studere dens lilleverden: blomster, grene og blade, hvis fine og fuldendte udformning altid har haft stærk tiltrækning på mig…

…Ud over malerkunsten beskæftigede Ernst Køie sig med musik. Dels i sangkor, dels på bratsch i forhold til kammermusik. Meget naturligt, når hans billeder jo også er musik. En enkelt digtsamling blev det også. ”I ny og næ”, der udkom i 1953.

Hans botaniske interesse udmøntede sig i bl.a. i primulakrydsninger, hvoraf han på et tidspunkt havde over 1000.

 

Om Henning Køie.
“Multimennesket”.

Kunstmaler, forfatter, debattør, poet, billedkunstner, skribent, illustrator, billedhugger, digter, viseforfatter, livskunstner, spillemand og komponist. Henning Køie var alsidig i sit virke i forhold til det kunstneriske, men var også fra sine unge år en ivrig fisker med egen jolle.

Inspirationen til både det maleriske og det musiske har Henning Køie naturligt fået igennem sin opvækst. Hans far Ernst Køie mestrede også både det maleriske, musiske og poetiske…

…Henning Køie må have haft en stor tiltro til egne evner generelt, idet han valgte at flytte til Christiansø og leve som maler. En beskeden levevis som dog kunne suppleres med indtægter ved at fiske. Henning Køie havde ingen uddannelse, og havde knapt nok beskæftiget sig med at tegne og male tidligere…

…I 1950 udsendte han sin første bog – ”Christiansø”. I den er der et essay om ”Malere og den slags” hvor han bl.a. skriver: ”Farverne på Christiansø er vel ikke meget anderledes end andre steder, men de er stemt sammen på en anden måde, der får dem til at virke stærkere. Havets kølighed fortætter klippernes og murenes varme toner, der igen gør vandets blå mere intens. Og så i tilgift zigzag linjerne og det mærkelige sceneri, der på en uimodståelig måde giver denne plet i den nordiske Østersø en ejendommelig sydlandsk kolorit.

Det er ikke alene linjer og farver, der fornemmes af manden bag staffeliet – der er brug for alle sanser og flere til…

…Han var i sit udgangspunkt nærmere romantikken end naturalismen. Beskueren skulle have lov til at forblive i rollen som den uforstående, passive iagttager uden at stille spørgsmål til sandheden om virkeligheden.

 

Om Kasper Køie.
Menneske og kunstmaler.

Erik Høst fortæller: Kasper henter sin inspiration i den bornholmske natur, fortrinsvis i Suserenden.

Billederne er organiske, lyriske med stor musikalitet og en fabelagtig sans for form og farve som skaber stemninger både i dur og mol, der gør malerierne spædende at beskue. Det samme motiv igen og igen…

…Kasper er et musisk menneske og en stor musikelsker. Når han griber guitaren er det altid med en fantastisk feeling, timing og det svinger. Evner han formår at overføre til sine malerier med den stringente form og farve der er i balance…

…Kasper er en enten-eller-person! Meget pligtopfyldende, trofast med en stærk vilje til at fortsætte selvom det ind imellem kan være op ad bakke. Når det gælder de intentioner han har med sin kunst er han ambitiøs, kompromisløs, vedholdende (stædig) og grundig. Et billede er kun færdigt, når han selv er tilfreds med resultatet. Han har en veludviklet sans for humor, gode fortælleegenskaber, altid med et glimt i øjet. Kasper er politisk engageret, hvilket han ikke lægger skjul på. Til tider er han lige så urokkelig som de klipper han på så mesterlig vis skildrer med sin pensel og palet…