Gudhjem Museum set fra Melstedvej.

Bliv frivillig

Som medlem af Gudhjem By- og Museumsforening er du med til at sætte dit præg på udviklingen af Gudhjem og Melsted området og på museumsdriften. Som frivillig i foreningen bliver du i endnu højere grad en del af fællesskabet – og du kan komme med dine input og ideer til forbedringer, hvis du melder dig til en af vores mange arbejdsgrupper.

 

Vi kan sagtens bruge flere hænder og hoveder i foreningen!

Derfor opfordrer vi til, at flere melder sig ind i fællesskabet – og gør en aktiv indsats for byen og museet.

Opgaverne er vidt forskellige – så meld dig til det, som du har mest lyst til og evner for.

 

Hele foreningens drift er lagt an på frivillig arbejdskraft. Der udbetales ikke løn eller honorarer til hverken formand, bestyrelse, billettører eller andre, der bidrager til foreningens drift med deres arbejdskraft og ideer.

 

Er det noget for dig, så send en mail eller ring til koordinator for den arbejdsgruppe, der er mest relevant for dig og dine interesser.

Se navne og kontaktinfo her.