Trommen i Gudhjem

Tambour Hammer fik af kommandanten på Christiansø lov til at beholde trommen som tak for lang og tro tjeneste. Fæstningen skulle nedlægges og der var ikke brug for trommen på Christiansø. Tambour Hammer flyttede til Gudhjem og bosatte sig i et hus, nu nedrevet. Men det lå hvor nu Ole Hammers hus tidligere Didriksen pensionat.

Gudhjem fik et længe følt savn afhjulpet, fik både trommeslager og tromme, og der blev trommet, når landslagteren solgte kød og når pottemageren fra Rønne solgte lerkar, og ved mange andre lejligheder, men den vigtigste og det største for Tambour Hammer var når han fastelavnsmandag i spidsen for både unge og ældre mænd vandrede hen på pladsen, hvor potten skulle slås itu.

En  meget morsom tradition, som kun fandt sted en gang on året og kun i Gudhjem. Men foruden disse lejligheder, hvor trommen benyttedes, var Tambour Hammer et vandrende tågesignal. Når fiskebådene var ude i tåget vejr, mødte Hammer med sin tromme nede på Batteriet ved Sorteodde og gav trommesignaler indtil alle bådene var indkommet i havnene.  Men en skønne dag i regnvejr revnede trommeskinnet og så kom der en trykket stemning over Tambour Hammer, og den revnede tromme og trommestikker blev sat op på loftet.

 

En dag hen på foråret, dæksbådene sejlede til København med landbrugsprodukter og kom hjem med købmandsvarer, kom købmand Mads Schous Neptunus hjem fra København, og det første der kom i land var en ny tromme.

Den blev overdraget til Tambour Hammer, der nu glad vandrede hjem og blev modtaget af sin kone Ane, der stod i døren og udbrød: ” Min fæsta Mand, hvad har du fået”.

En ny tromme Ane. Han gik ind og anbragte trommen i den bedste stue, der stod den altid til pynt, når den ikke benyttedes.

Nu var humøret atter højt hos den gamle tambour en lille tid, og trommen blev brugt mange gange til forskellige lejligheder ved bekendtgørelser.  Men så en dag fiskerne var på havet og det blev tåget, mødte Hammer som vanlig på Batteriet og bearbejdede trommen efter bedste evne