Skøjtebane

Skøjtebane havde vi også, en stor dejlig skøjtebane ”hallemyren”, som tilhørte Hallegård, men en del af den samt udløbet tilhørte Lars Hansen, Dalen (Julie Høm)

For at dæmme op for vandet, skulle vi have begge tilladelser og dem fik vi. Vi stoppede afløbet og lavede en dæmning en forvold for at gøre skøjtebanen større, der løb vi på skøjter både om eftermiddagen og aftenen. Søndag eftermiddag kom der mange, bare for at se børn og unge more sig. Når vinteren var ved at være forbi blev der iset. Isen blev med issav skåret i stykker læsset på vogne og kørt til ishusene, hotellet og Peter Kochs ishuse. Mejeriet Østerlars fik også is, hvis de ikke havde is på nærmere steder.

Der kom ejere både til dalen og Hallegård. Hallemyren blev drænet, skøjtebanen forsvandt og det var om at gøre, at finde en erstatning. Det blev Gråmyr oppe i skoven på Bokul, dette vandhul var fremkommet 1883, da der blev lavet havn. Der skulle bruges ler til dæmning for havnebassinet. Det blev gravet ud og kørt deroppe fra til brug for havneanlægget. Ved anlæg af skøjtebane blev der lavet dæmning oprenset og udvidet ved hjælp af frivilligt arbejde af en del af byens beboere og frivillige bidrag af dem som ikke kunne eller ville deltage i arbejdet.

I Holkadalen blev der lavet kælkebane for at helt blive fri for kælkekørsel i Brøddan. Den søndre ende af Sletten blev brugt til at spille Krocket, det bestod af at man med en trækølle skulle slå til en trækugle, der skulle passere gennem nogle ståltrådsbøjler, der var anbragt på  bestemte pladser på banen. Der blev også drevet gymnastik på nævnte plads en sommer, men det blev for besværligt at transportere plint og madrasser frem og tilbage til Per Nielsens hver søndag formiddag.

Fodboldspillet begyndte foråret 1908, der blev også udført et stort arbejde med hakke, skovl og trillebør for at jævne de værste ujævnheder og gravhøje, for at vi kunne benytte pladsen til fodboldspil og så var den jo også for lille efter spillets regler. Efter et par års spil på Sletten, lejede vi en mark ved Tornegård, men året 1914 var der rejst så mange af de unge væk, så fodboldsspillet blev indstillet.