301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

jan 19

“kloge m2”

Byforeningen er gået aktivt og positivt ind i arbejdet, men……

Kommunens ide om “kloge m2”.

Kommunen havde en ide om at se på hvilke bygninger, kommunen har i de enkelte byer – og om der kan spares der. Gudhjem-Melsted blev den første by, man ville kigge på.

Igen borgermøde – stort besøgt – og med nedsættelse af en arbejdsgruppe til at se nærmere på mulighederne. Byforeningen gik positivt ind i opgaven, men det er hele tiden blevet forsinket fra kommunens side, og det engagement som politikerne lovede fra administrationens side har været meget halvhjertet. Nye medarbejdere er senest blevet involveret. Man hvad sker?

Vil man stadig sælge den gode biblioteksbygning nede i byen og flytte biblioteket til det gamle plejehjem over for byen? I byen er vi enige om at det er meget bedre at finde plads til Gudhjemhusets aktiviteter i det gamle plejehjem og så sælge Gudhjemhuset. Måske kan der også skaffes plads til et par mindre lejeboliger på plejehjemmet. Men der er stadig usikkerhed og vi får ikke meget at vide!