Kirkeklokkerne


Ringning med kirkeklokkerne går tilbage til oldtiden og klokkeringningen benyttedes for at kalde folk sammen ved fester og religiøse ceremonier. I det 6 århundrede efter kristi fødsel ved man at klokkeringning i Frankrig var i brug ved de kristenes gudstjenester og i den tidlige middelalder bredte brugen sig til alle kristne lande.

Kirkeklokkerne forsynedes med inskription og ornamenter og inviedes til brugen. Fremstillingen stod højt i det 14 og 15 århundrede, og der opstod  en kultur, hvor mystik og overtro spillede en fremtrædende rolle. Foruden til kirkelig brug anvendes de ved ildebrand, ved alarmering i krigstilfælde eller for at sammenkalde det værnepligtige mandskab til hurtig udrykning.

 

Klokken kan benyttes på forskellig måde, ringe, kime eller klemte.

Ringning flere dage ved kongelige dødsfald, bedeslags betegnelse for de 9 klokkeslag som lyder efter at klokkerne har ringet morgen og aften og skal lede tanken om det ??? Gud.

Min barndom legede jeg med ringerens drenge og var ofte med i kirketårnet, når solen blev ringet ned og efter ringningen blev der med kneblen slået 9 slag med et lille mellemrum og det kaldtes bedeslag. Dengang sagde det mig ikke noget, men senere efter jeg blev voksen læste jeg en bog, hvor der fortaltes om beslagene er en bøn. Fadervor, Fadervor består af 7 bønner samt en indledning og en afslutning i alt 9 og derfor kom navnet bedeslag.

Nu bliver der slået 3 slag – 3 slag – 3slag – Spørgsmål Hvornår begyndte bedeslagene Hvornår blev de ændret Hvorfor blev de ændret.