jul 01

Tomme huse – status pr. oktober 2019

Møde med kommunen den 25. oktober 2019

Repræsentanter for bestyrelsen var, sammen med repræsentanter for Byforeningen Svanekes Venner, til møde med de to medarbejdere i kommunen, der administrerer sager om bopælspligt mm.

Inden mødet havde vi modtaget status pr 1. oktober for indsatsen i Gudhjem-Melsted. Og det ser fornuftigt ud, synes vi:

I alt 51 sager er afsluttet i Gudhjem-Melsted, 10 sager er under behandling, heraf ligger 8 hos politiet. Der er kun en håndfuld sager der ikke er taget hul på endnu.

Resultatet af de 51 sager er:

  • 30 boliger har fået beboere tilmeldt adressen
  • 2 boliger er sat til salg
  • 6 boliger forbliver tomme pga 5-års forældelsesfristen, men de må ikke udlejes til ferie- og fritidsformål
  • I 4 tilfælde er der givet midlertidig dispensation pga renovering
  • Permanent dispensation fra bopælspligten er givet i 1 tilfælde
  • Resten er sager, som er afvist pga fejl i BBRregisteret eller hvor dispensation er nægtet.

På mødet gennemgik kommunen lovgrundlaget og beskrev den nyeste arbejdsmetode og systematik i arbejdet. Vi fik desuden svar på en række spørgsmål. Det blev gjort klart, at vi ikke kan få oplysninger om udfaldet af den enkelte sag (adresse) på grund af offentlighedslovens regler. Det vi som forening (og vi alle som borgere) kan medvirke med er, at vi kan snakke med ejere og informere generelt om reglerne, og at vi kan oplyse kommunen om huse, der ser ud til ikke at være helårsbeboet.

Bestyrelsen vil fortsat presse på overfor politikerne for at få indsatsen intensiveret. Som det er bekendt, har kommunen besluttet at neddrosle indsatsen til det halve i 2020 – hvor der efter vores mening og almindelig sund fornuft – i stedet burde ske en forøgelse af indsatsen, når man betænker, hvor mange sager der er på resten af øen (mindst 400) og på, hvor store merindtægter hver ny tilmeldt (ovrefra) giver kommunen i kommuneskat og bloktilskud!