Vision for Gudhjem Museum

Vision

 • Den smukke, fredede stationsbygning er velbevaret og kulturarven formidles i respekt for de intentioner, der lå bag erhvervelsen af stationen til museumsformål.
 • Gudhjem Museum danner ramme om en række spændende aktiviteter, som tiltrækker byens borgere og gæster: Skiftende kunstudstillinger, permanente kulturhistoriske udstillinger, foredrag, debatmøder, musik mv.
 • Aktiviteter på museet er planlagt, så huset altid fremstår i smuk stand og med den nødvendige bemanding af frivillige hjælpere.
 • Museumsbygningen og den omgivende skulpturpark er så attraktiv, at de i sig selv motiverer gæster til et besøg.

 

Mission

 • Museumsdriftsgruppen sikrer gode rammer for udstillingsvirksomheden og øvrige aktiviteter på Gudhjem Museum.
 • Museumsdriftsgruppen varetager kontakt til håndværkere m.fl., således at bygninger og udendørs areal til enhver tid fremstår rengjort og i god stand.
 • Museumsdriftsgruppen planlægger og gennemfører en række udstillinger og aktiviteter med udgangspunkt i kunst og/eller kulturhistorie.
 • I samarbejde med og efter input fra foreningens arbejdsgrupper udarbejder Museumsgruppen oversigt over årets aktiviteter og deraf følgende opgaver, som kræver indsats af foreningens frivillige.
 • Museumsdriftsgruppen planlægger bemanding i forbindelse med ferniseringer, udstillinger, møder og andre aktiviteter.
 • Gennem dialog med foreningens frivillige kommer Museumsdriftsgruppen med forslag til nyanskaffelser og forbedringer af husets faciliteter, så de tilfredsstiller såvel de frivillige hjælperes som publikums behov.

 

Værdier

 • Høj kvalitet i det håndværksmæssige i respekt for den fredede bygnings æstetiske kvalitet.
 • Miljørigtige løsninger vælges i forbindelse med vedligehold og drift.
 • Positivt og engageret fællesskab omkring museumsdriften.
 • Samarbejde med andre bornholmske kulturaktører omkring udstillinger og events.

 

Formål

 • at sikre bygningernes stand bedst muligt.
 • at sikre og udvikle bygningernes funktionalitet.
 • at vise og formidle kunst med relation til Bornholm og Gudhjemområdet.
 • at vise og formidle lokalområdets kulturarv.
 • at øge besøgstallet på museet.
 • Date 21. oktober 2020
 • Tags Om os