En levende by – hele året

Overholdelse af bopælspligten i byens helårshuse er vigtig for at bevare en levende by med alle de funktioner, der gør den attraktiv.

Det er vigtigt at reglerne om bopælspligt overholdes i Gudhjem-Melsted. Det er kommunens opgave at sikre at dette sker, idet den er myndighed på området. Foreningen anbefaler kommunen at begrænse antallet af dispensationer mest muligt og politianmelde klart ulovlige forhold, hvor helårshuse tilsyneladende udelukkende anvendes som fritidsbolig.
Gudhjem By- og Museumsforening har nedsat en arbejdsgruppe, der beskæftiger sig med området ”Tomme huse”

 

Foreningen bidrager med:

  • Oplysning til husejere om lovgivning – pjece er produceret. Læs den her.
  • Oplysning til kommunen efter anmodning eller på eget initiativ
  • Oplysning generelt om regler vedr. udlejning til ferie- og fritidsformål
  • Forslag til kommunen vedr. statistik på området
  • Forslag til udbygning af kommunens boligpolitik
  • Samarbejde med øvrige borgerforeninger på området.

Senest har alle 8 byforeninger appelleret til kommunen om at opprioritere området. Læs brevet fra byforeningerne.

Læs kommunens FAKTAARK fra juli 2018

 

 

  • Date 11. august 2019
  • Tags Byen