Første ottesang julemorgen

Nogle af mine første erindringer fa barndomstiden jeg særlig husker var 1893.

Det var en hård vinter hele Østersøen var tilfrosset, der var en dreng der ville gå til Christiansø, han var også så langt ude, at han knap kunne ses, men han havde ikke noget kompas med, så han besluttede sig for at vende tilbage medens han havde land i sigte. Og så var der byggerier i gang i nærheden af mit hjem. Kullmanns den store mølle blev opført, og det syn havde jeg for øje fra vores stue, ligeledes opførtes Gudhjem Kirke, hvad der også var en begivenhed, det var også i nærheden af mit hjem og legeområde. Der fik jeg min første tavle til at lære at skrive og tegnekunsten, der blev nemlig lagt skiffertag på og de brudte skifferstumper samlede jeg og tog med hjem. Jeg var dengang 5 år og var ikke begyndt i skolen, der var ellers en Pogeskole, drevet for betaling af en enke Madam Knap, men der ville jeg ikke gå, fordi de kaldtes puggeskolen ( en pugge er en frø eller skrubtudse) Men jeg havde to ældre brødre, der gik i skole og af dem fik jeg en griffelstump og lidt undervisning.


I året 1896 blev det besluttet at Sankt Anna Kapel skulle rives ned, jeg husker vi legede oppe på loftet og der var mange spændende ting bl.a mange bøger, der ville have haft min interesse, de blev sammen med murbrokkerne kørt ned i Grevens Dal bag ved kirkegården. Heldigvis var der folk der tog vare på altertavle og prædikestolen, der nu er kommet tilbage til kirken.