Flere hoteller og pensionater

 

Fuglsang, en gammel avlsbrugerejendom ved Stormfloden 1872 blev en dæksbåd slået af søen på land og havnede på Jens Espers mødding tilhørende nævnte ejendom. 1886 købte skipper og købmand Peder Mogensen ejendommen og byggede den nordligste bygning, blev købt af Fuglsang ca. 1900. Drev slagter, manufakturforretning og systue i nogle år. I året 1913 byggedes den anden bygning, og der blev drevet pensionat, men også systue m.m. Solgt til Einar Andersen.

Vandrehjemmet 1932

Ellebæk startede ved Ellebæk nu Burgedahl i lejede lokaler